Bare som en irriterende kløe

Et portrettintervju med forfatter, debattant og miljøvern-aktivist Sissel Mørck, om erfaringene med miljøkamp i industritåken i Grenland på 1970- og 80-tallet.

Intervjuet ble gjort i forbindelse med utstillingen GREENLIGHTDISTRICT? på Kunsthall Grenland, som var en del av den nasjonale kunstfestivalen Greenlightdistict 2017.

Festivalen arrangeres som et samarbeid mellom Kunsthall Grenland, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter, Skiens kunstforening og Norske Kunstforeninger.