Tildeling fra Kulturrådet

Jeg har fått tilslag på en søknad til Kulturrådet på 150.000 kroner, som produksjonsmidler for å utvikle en figurteaterforestilling for barn og ungdom. Forestillingen bygger videre på erfaringer vi gjorde oss etter et prøveprosjekt i desember i fjor på Grenland Friteater, med arbeidstittelen «Scener uten grunnlag». Til denne nye forestillingen skal jeg skrive et nytt manus og har kunsterisk ansvar for oppsetningen. Med i prosjektet er også Olav Hanto og Carl Henrik Ekblom. Vi begynner arbeidet med den nye forestillingen i august-september.