Ibsen Online

Sammen med Mario Michelli gjør jeg en online oppsetning basert på Henrik Ibsens skuespill «De unges forbund» (1869) på Twitter og Origo. Stykket kan du følge ved å klikke her. Stykket er bearbeidet og konfliktene knyttet til lokale byutviklingsdiskjusjoner, samt at karakterer og handling er tilpasset posting på Twitter. Oppsetningen har syv skuespillere i rollene, og ingen av skuespillerne vet hvem de andre er. Stykket settes opp som et pilotprosjekt i  forbindelse med PIT 2010. Les mer om oppsetningen her (Scenekunst.no), her (TA) og her (ABC Nyheter).